OTOS / KONOS

Registratie

Het opvolgsysteem voor zendingen KONOS en het OPTIMA transportorganisatiesysteem OTOS zijn eigen ontwikkelingen van de firma OPTIMA. Met ondersteuning door KONOS kan binnen een paar minuten de levering of de afhaling van artikelen aan de klant opgevolgd en bij de opdrachtgever gerapporteerd worden. KONOS werkt hier op basis van het mobiele telefoonnetwerk GSM, dat een on line opsporing van zendgegevens in heel Europa waarborgt. Met behulp van een scanner worden via de chauffeur bij de klant de afgehaalde en/of geleverde colli door middel van barcode geregistreerd en rechtstreeks via de systeemcentrale bij de klantenserviceafdeling gerapporteerd. Bijgevolg ondersteunt KONOS de klantenserviceafdeling van haar opdrachtgevers en informeert deze in luttele minuten in geval van overschrijding van de leveringstermijnen en kwantitatieve afwijkingen.

OTOS stelt aan de hand van een databank in de systeemcentrale voor de partner via een PC-systeem alle voor zijn transportorganisatie belangrijke gegevens ter beschikking, zoals
  • Locatieco÷rdinaten klanten,
  • Kist-/sleutelbeschrijving,
  • Wegbeschrijving,
  • Venster met leveringstermijnen,
  • Leveringsbeperkingen,
  • Facturatievoorwaarden,
  • Trajectbeschrijving.

Met behulp van deze databank kunt u door middel van het PC-systeem rechtstreeks of via de klantendienstcentrale over alle belangrijke logistieke gegevens beschikken en deze met uw opdrachtgever in overeenstemming brengen. Via de verbinding van OTOS met het opvolgsysteem voor zendingen KONOS kunt u aan uw klant te allen tijde alle voor hem belangrijke afwijkingen en informatie over zendingen on line mededelen.© 1999 OPTIMA Transportorganisations GmbH, Essen

Gebruikersnaam

Wachtwoord


english

française

deutsch